Reference

Bau Firma

Izgrađeni objekti

Do sada smo izgradili 10 stambenih objekata sa preko 120 zadovoljnih kupaca koji su našli svoje idealno mesto za život.

  • Dragana Rakica 2e, Zemun
  • Dragana Rakica 2ž, Zemun
  • Dragana Rakica 4b, Zemun
  • Dragana Rakica 4d, Zemun
  • Dragana Rakica 4v, Zemun